Info trasy

W skład UltraBiesa wchodzą następujące trasy:


 1. Przebiegły Leszy 10 + km (+475/-550m)
 2. Start: Bacówka Jaworzec, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Na trasie nie przewidujemy punktu odżywczego ale na mecie będziecie mogli uzupełnić płyny, posilić się oraz zregenerować siły. Dostępna będzie również pomoc medyczna GOPR. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3h. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany w/w parametrów trasy ze względu bezpieczeństwo uczestników lub na zalecenia instytucji publicznych, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zawodów na wyznaczonych szlakach.


 1. Niestrudzony San 30 + km (+1675/-1575m)
 2. Start: Rajskie, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 7h. Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, słodycze, owoce) co około 15-20 km. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany w/w parametrów trasy ze względu bezpieczeństwo uczestników lub na zalecenia instytucji publicznych, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zawodów na wyznaczonych szlakach.     


 1. Zwodnicza Rusałka 44 + km (+1975/-1825m)
 2. Start: Eko Marina, Polańczyk, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 10h. Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, słodycze, owoce) co około 15-20 km. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany w/w parametrów trasy ze względu bezpieczeństwo uczestników lub na zalecenia instytucji publicznych, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zawodów na wyznaczonych szlakach.


 1. Niezniszczalny Raróg 65 + km (+4850/-4750m)
 2. Start: Kamieniołom Bóbrka, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 15h. Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, słodycze, owoce) co około 15-20 km. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany w/w parametrów trasy ze względu bezpieczeństwo uczestników lub na zalecenia instytucji publicznych, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zawodów na wyznaczonych szlakach.


 1. Dziarski Czad 102 + km (+4850/-4750m)
 2. Start: Eko Marina, Polańczyk, meta: Skup Runa Leśnego w Dołżycy. Limit 22h. Na trasie przewidziane punkty odżywcze (woda, napój izotoniczny, ciastka, słodycze, owoce) co około 15-20 km. Organizator dowozi rzeczy zdeponowane przez uczestników na punkt odżywczy w Roztokach Górnych (okolice 58 km). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany w/w parametrów trasy ze względu bezpieczeństwo uczestników lub na zalecenia instytucji publicznych, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zawodów na wyznaczonych szlakach.

Zasady covid-19
*w przypadku obowiązywania obostrzeń związanych z Covid-19, wprowadzony zostanie start interwałowy. Zawodniczy wybiegać będą ze startu z zachowaniem odpowiedniego dystansu, w odpowiednich ostępach czasowych. W zależności od obowiązujących obostrzeń możliwe, że zawody zostaną dostosowane tak aby odbyły się w sposób bezpieczny dla wszyskich uczestników. Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja generalna gdzie wszystkie czasy na poszczególnych edycjach zawodów tego samego dystansu liczone będą do ogólnej klasyfikacji. Do wyników liczony jest indywidualny czas przebycia trasy przez zawodnika.

Organizator

Organizatorem imprezy Ultra-Bies, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Ultra-Bies. Biegnij za marzeniami, zwaną dalej Organizator.
Dołżyca 1a, 38-607 Cisna,
KRS: 0000919319, NIP: 688-130-5138, Regon: 38983219900000
Tel: 690622073
e-mail: biuro@ultrabies.pl

Warunki uczestnictwa:


Uczestnikiem UltraBiesa może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończyła 18 lat.

Limit startujących osób:

 1. Przebiegły Leszy 15 km: 300
 2. Niestrudzony San 30 km: 400
 3. Zwodnicza Rusałka 44 km: 500
 4. Niezniszczalny Raróg 65 km: 500
 5. Dziarski Czad 102 km: 250

Zgłoszenia i opłaty startowe

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem ultrabies.pl, który zostanie udostępniony dnia 11.11.2022 o godzinie 12.00
 2. Warunkiem prawidłowo przeprowadzonego zgłoszenia jest kompletne wypełnienie formularza internetowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 3. Limity uczestników:
 • Przebiegły Leszy 10 km: 300
 • Niestrudzony San 30 km: 400
 • Zwodnicza Rusałka 44 km: 500
 • Niezniszczalny Raróg 65 km: 500
 • Dziarski Czad 102 km: 250
 1. Opłaty startowe:

BiegDo 31 grudnia 2021Do 28 lutego 2022Do 31 marca 2022Po 31 marca 2022
Przebiegły Leszy 10km110 zł130 zł140 zł170 zł
Niestrudzony San 30km180 zł200 zł220 zł240 zł
Zwodnicza Rusałka 44km220 zł240 zł260 zł280 zł
Niezniszczalny Raróg 65km240 zł260 zł280 zł300 zł
Dziarski Czad 102km300 zł320 zł340 zł360 zł

 1. Opłaty należy wpłacać poprzez system online lub na konto:Fundacja Ultra-Bies. Biegnij za marzeniami.Dołżyca 1a, 38-607 Cisna,PKO BP: 94 1020 2980 0000 2602 0131 3683
 2. Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych trasach.
 3. W przypadku rezygnacji zawodnika do dnia 31.12.2022 organizator zwraca 70% kwoty wpisowego (opłata serwisowa pobierana przez system szybkiej płatności nie podlega zwrotowi). Po 01.01.2023 organizator nie zwraca poniesionych przez uczestnika kosztów.
 4. Organizator dopuszcza przekazanie swojej opłaty wpisowej i miejsca na liście startowej innemu zawodnikowi w terminie do dnia 28.02.2023 r. Warunkiem jest poniesienie opłaty manipulacyjnej 25 zł wniesionej na konto organizatora. Jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez fundację Ultra-Bies. Biegnij za marzeniami.
 5. W przypadku, w którym zgłoszony zawodnik nie weźmie udziału w Biegu (nie odbierze pakietu startowego) lub nie ukończy zawodów, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 7. Opłata jest nieważna i nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik nie zarejestrował się w systemie lub dokonał wpłaty pomimo widocznej informacji o braku wolnych miejsc.
 8. Informacja o pozytywnie zweryfikowanej wpłacie będzie widoczna na liście startowej w kolumnie OPŁATA. Jeżeli pomimo dokonanej wpłaty, Twój wpis widnieje jako nieopłacony, niezwłocznie skontaktuj się z Organizatorem pod adresem e-mail wskazanym w regulaminie.
 9. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z dalszego udziału w Biegu, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora pod numerem alarmowym podanym w Regulaminie i umieszczonym na numerze startowym lub poprzez poinformowanie Szefa najbliższego punktu odżywczego.
 10. Zmiana trasy/dystansu przez uczestnika możliwa jest do dnia 7.04.2023 r. Organizator nie zwraca różnicy w wysokości wpisowego w wypadku wybrania trasy krótszej. Wybierając trasę dłuższą, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie według cennika obowiązującego na dany dzień. Przepisanie się pomiędzy trasami będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc na danej trasie.
Świadczenia:
 • Trasy zawodów dokładnie oznaczone taśmami organizatora;
 • Pliki GPX z trackami poszczególnych tras;
 • Profesjonalny pomiar czasu;
 • Pamiątkowy numer startowy;
 • Zabezpieczenie medyczne na trasie (GOPR);
 • Napoje i wyżywienie na trasie i na mecie;
 • Depozyt w bazie zawodów;
 • Upominki od sponsorów (ilość zależna od sponsorów);
 • Pamiątkowy medal dla wszystkich finisherów.
Polski